Profile i systemy dziś

19.01.2018

Polichlorek winylu (PVC)

Polichlorek winylu (PVC) należy najpopularniejszych tworzyw sztucznych. Jest to termoplast o dużej wytrzymałości i module sprężystości, lecz o niewielkiej odporności na ścieranie, udarności w niskich temperaturach i wytrzymałości zmęczeniowej.

Dalej

Kontakt

Katalogi+rysunki CAD

Gazele Biznesu 2013

Kabiny tłumiące dźwięki

Obciążenie hałasem na stanowisku pracy ma znaczący wpływ na koncentrację, wydajność, motywację i dobre samopoczucie pracowników. Przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu może prowadzić do uszczerbku zdrowia.

Mamy możliwość zaprojektowania, wykonania i montażu skutecznych systemów ochrony przed hałasem, indywidualnie dopasowanych do wszelkich źródeł dźwięku.

scrollen
drucken